• Header 1
 • Header 2
 • Header 3
 • Header 4
 • Header 5
 • Header 7
 • Header 6

Introductie nieuwe leden

 

Inleiding

Hierbij ontvangt u het inschrijfformulier van Rugbyclub Octopus uit Uden. Wij vragen U deze informatie goed door te lezen alvorens het formulier te ondertekenen.

RC Octopus heeft twee senioren teams, één veteranen team en meerdere jeugdteams. Het eerste senioren team speelt in de landelijke competitie in de 2de klasse Zuid, het tweede senioren team speelt in de landelijke competitie in de 4de klasse Zuid, de veteranen spelen enkele wedstrijden per jaar en de jeugd spelen zowel in de landelijke competitie als in hun eigen regio.

Elke jeugdspeler komt uit in de leeftijdscategorie van zijn eigen leeftijd. Soms kan echter dispensatie worden verleend voor een andere categorie.

Deze categorieën en contributies voor 2020/2021 zijn:

CATEGORIE

LEEFTIJD

PER MND

PER JAAR

Senioren

vanaf 18/19 jr

€ 24,70

€ 296,40

Dames

vanaf 18/19 jr

€ 10,60

€ 127,20

Recreanten

vanaf 18/19 jr

€ 17,20

€ 206,40

Colts

(17 en 18 jaar)

€ 17,20

€ 206,40

Junioren

(15 en 16 jaar)

€ 13,10

€ 157,20

Cubs

(13 en 14 jaar)

€ 9,60

€ 115,20

Mini's

(11 en 12 jaar)

€ 8,60

€ 103,20

Benjamins

(9 en 10 jaar)

€ 8,60

€ 103,20

Turven

(7 en 8 jaar)

€ 8,60

€ 103,20

Guppen

(5 en 6 jaar)

€ 4,00

€ 48,00

Oldies

 Vanaf 35 jaar

€ 9,65

€ 115,80

Donateur

 

€ 6,90

€ 82,80

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributies worden via een automatisch incasso over gemaakt op rekening nummer NL94RABO015.19.07.250 van de Rabobank te Uden. De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie. Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 15 juni per e-mail bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te geschieden.

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Via dit formulier wordt tevens een machtiging afgegeven aan de penningmeester van de club om maandelijks het contributiegeld te innen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende seizoen en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bij de inschrijving van jeugdleden dient het inschrijfformulier door een ouder of een bevoegde voogd/verzorger te worden ondertekend.

Rechten en plichten van de leden

Alle leden (behalve de ereleden) van Rugbyclub Octopus zijn verplicht tot het betalen van de contributie. Als teamlid zorg je ervoor dat je samen met je teamleden zorgdraagt voor een goede uitvoering van de teamtaken zoals aanwezig zijn bij trainingen, wedstrijden en toernooien. Ieder lid heeft de plicht tot naleving van de huishoudelijk reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen. Dit reglement is te verkrijgen van een bestuurslid op de vereniging.

Inschrijving RC Octopus en Rugby Nederland

Voor aanmelding bij Rugby Nederland is een pasfoto vereist.
De richtlijnen waaraan de pasfoto moet voldoen zijn hier te vinden.

Huisregels

 1.  Schoenen worden buiten uitklopt; niet tegen muren of op het terrein voor het clubhuis
  2.  Doucheruimten en kleedkamers worden schoon achtergelaten (ook die van de tegenstander worden schoongemaakt).
  3.  Het clubhuis wordt na gebruik altijd schoon achtergelaten
  4.  Na een wedstrijd of een training dienen gebruikte materialen direct te worden opgeborgen in de materialenhok.
  5.  Bij verhindering op trainingen en/of wedstrijden jezelf afmelden bij de desbetreffende team-app.
  6.  Van iedereen wordt correct gedrag en taalgebruik op en langs de velden verwacht
  7.  Wees zuinig op de spullen van anderen en de club (ook bij uitwedstrijden).
  8.  Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en kosten van haar leden of derden veroorzaakt door het beoefenen van de rugbysport en andere daaraan verwante activiteiten.
  9.  Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van haar leden of derden.
  10. Alle leden van de RC Octopus worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen.
  11. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
  12. In gevallen van wangedrag kunnen leden worden geschorst.

Fatsoensnormen

RC Octopus onderschrijft de normen en waarden zoals die door Rugby Nederland zijn uitgevaardigd.

Rugby Tenue

Shirt:    Blauw
Broek:    Wit
Kousen:    Blauw

De shirts worden door de club verstrekt en blijven eigendom van de club.
Broeken en sokken kunnen besteld worden via onze webshop.

Reiskostenregelement

Het regelement ten behoeve van de reiskosten kunnen hier gedownload worden.

donateur